Přihlášení Registrace
Nákup
po telefonu
723 000 015

Zaměření oken, dveří a parapetů

Pokusíme se Vám poskytnout podrobný návod jak získat správné míry pro objednání Vašich nových oken. V případě, že chcete  mít jistotu, že Vaše okna budou na 100% „pasovat“, využijte našich služeb  a objednejte si naše techniky zde.  

Nicméně správné zaměření není natolik složité, abyste jej s naším návodem nezvládli. Připravili jsme pro Vás tři nejčastěji se vyskytující varianty: Okna do novostavby, rekonstrukce panelových oken a výměna kastlových oken ve staré zástavbě.

 

Zaměření oken pro novostavbu

Šířku vyzděného stavebního otvoru měříme uvnitř špalety dole (u parapetu), uprostřed a nahoře. Nejmenší naměřená hodnota je poté ta, od které budeme odečítat 20mm na každé straně pro kotvení oken a správné ošetření připojovací spáry. Příklad: Ve špaletě jsme naměřili: dole 1050mm, uprostřed 1035mm, nahoře 1045mm. Nejmenší naměřená hodnota je 1035mm odečteme 40mm a výrobní šířka je 995, kterou zadáme do našeho konfigurátoru.

Výšku stavebního otvoru pro okna měříme stejným způsobem jako šířku, tedy opět na třech místech stavebního otvoru, kdy jako určující rozměr si vybereme ten nejmenší. Na kotvení a připojovací spáru odečteme dole 50mm (30mm tvoří osazovací profil pro vnitřní a vnější parapet) a nahoře 20mm,  Příklad: Ve špaletě jsme naměřili: vlevo 1050mm, uprostřed 1035mm, vpravo 1045mm. Nejmenší naměřená hodnota je 1035mm odečteme 40mm (20mm dole a 20mm nahoře) výrobní  výška je 995 bez osazovacího profilu pro parapet nebo 965mm s osazovacím profilem, zvolenou hodnotu pak zadáme do konfigurátoru.

 

                            

 

Výšku stavebního otvoru pro balkonové a vchodové dveře měříme stejným způsobem jako okna, jen s tím rozdílem, že měříme od vynešených vágrysů, to znamená výška od vágrysu + 1000mm, tímto získáme výšku prvku na čistou podlahu.  Příklad: Ve špaletě jsme naměřili: vlevo 1250mm (na čistou tedy 2250mm), uprostřed 1235mm (na čistou tedy 2235mm), vpravo 1245mm (na čistou tedy 2245mm). Nejmenší naměřená hodnota je 2235mm odečteme 20mm (pouze nahoře, dole bude dodělaná podlaha) výrobní  výška je 2215mm včetně prahu, takto získanou  hodnotu pak zadáme do konfigurátoru.

 

Zaměření oken v panelovém bytě

Princip zaměření oken v paneláku je velmi podobný při měření oken pro novostavbu, měříme zevnitř opět ve třech rovinách a to jak šířku, tak výšku. Měřte po vnější hrany původního okna (včetně výšky parapetu) a opět odečtěte od nejmenší naměřené šířky a výšky 20mm na každé straně, v případě že budete osazovat parapety, odečtěte od výšky ještě 30mm pro osazovací profil. Podrobný návod jak zaměřit parapety naleznete níže.

Vzhledem k tomu, že všechna paneláková okna byla vyráběna unifikovaně v jednotných rozměrech, připravili jsme pro Vás předdefinovaná okna, stačí si tedy pouze vybrat požadovaný typ a zvolit počet kusů Vámi požadovaných oken.

 

 

 

Zaměření kastlových oken

Kastlová okna jsou dvojitá okna (dvě řady křídel zpravidla s jednoduchým zasklením), která byla osazována ve starých činžovních domech, vyznačují se vynikajícími tepelnými vlastnostmi. Pokud měníme tato okna za nová plastová či dřevěná eurookna, vždy je nutno po vybourání počítat s rozsáhlými zednickými pracemi, začištěním. Z toho důvodu zaměřujeme kastlová okna z vnější strany (uvnitř vzniknuvší nerovnosti bude nutno zednicky zapravit). Změřte šířku a výšku vnější špalety obdobným způsobem jako v předchozích případech, tedy vždy na třech místech horizontálně i vertikálně (zohledněte v měření i výšku vnějšího parapetu) a vyberte tu nejmenší naměřenou hodnotu. Tentokráte nebudeme odečítat, naopak k šířce přičteme na každou stranu 20mm, k výšce přičteme 20mm v horní oblasti a u parapetu odečteme 45mm.

Příklad: Ve špaletě jsme naměřili: vlevo 1250mm, uprostřed 1235mm, vpravo 1245mm. Nejmenší naměřená hodnota je 1235mm přičteme na každé straně 40mm, výrobní  šířka bude 1275mm. Z naměřené výšky (včetně výšky vnějšího parapetu) 1505mm, 1540mm a 1520mm, vezmeme míru 1505mm přičteme 20mm nahoře a odečteme 45mm dole u parapetu. Výsledná výška okna pro objednání bude tedy 1480mm + 30mm podkladní profil. 

 

                       

 

 

Zaměření parapetů

1) Zaměříme si vyložení venkovní špalety viz obrázek

 

 

 2) K naměřené hodnotě nyní připočteme 10 mm pro vložení parapetní desky pod profil okna + min. 50mm pro přesah parapetní desky od okraje venkovní fasády. Příklad naměřené hloubky vyložení: 135 + 10 + 50 mm = 195 mm. Vždy vybíráme vyložení nové parapetní desky z nejbližší vyšší hodnoty tzn. v tomto případě vyložení nového parapetu bude 210 mm.

3) Nyní si zaměříme délku parapetu – měříme co nejtěsněji u okna a měříme vnitřní rozměr špalety viz obrázek.

 

 

Při měření raději provedeme kontrolní měření, jestli se špalety nerozchází. Pokud je vše v pořádku k naměřené hodnotě připočteme 10 mm na každou stranu pro zapuštění parapetní desky. Jestliže jsou omítky hotové a parapet se zapouštět nebude, je nutno odečíst od čistého rozměru špalety 8 mm, což odpovídá síle páru bočních koncovek.

 

Zaměření vnitřní parapetní desky

1) Zaměříme si hloubku vyložení parapetní desky, je třeba počítat s tím že parapet bude zapuštěn 10 mm pod profil okna a přesah doporučujeme minimálně 30 mm od okraje vnitřní omítky.

2) Nyní zaměříme délku mezi špaletami vnitřního okna, počítáme na každou stranu se zapuštěním min. 20 mm do omítky. Viz obrázek

 

                   

 

Zaměření nové vnitřní parapetní desky u starých kastlových oken, se starými parapety

1) Před tím než začneme měřit hloubku vyložení nového parapetu je třeba si naznačit na rámu starého okna hodnoty nového rámu okna. Nejdříve naneseme na rám starého okna hloubku profilu nového okna, která je 70 mm viz obrázek.

 

 

Na této rysce nám bude končit profil nového okna. Nyní můžeme provést měření hloubky vyložení nového parapetu od naznačené hodnoty nového profilu okna. Měříme až po starý parapet.viz obrázek.

 

 

2) Nyní si překontrolujeme přesah starého parapetu. Doporučený přesah nové parapetní desky je min. 30mm, pokud přesah staré parapetní desky odpovídá, máme nyní naměřenu hodnotu vyložení nového parapetu  viz obrázek.

 

 

3) Vezme novou hodnotu vyložení parapetní desky a nezapomene připočítat 10mm pro vložení parapetní desky pod profil okna.

4) Nyní zaměříme délku mezi špaletami vnitřního okna, počítáme na každou stranu se zapuštěním min. 20 mm do omítky.

 

Zaměření okenní a dveřní sítě proti hmyzu


PROFIL ISSO 30 X 9
zaměření rozměrů rámu sítě v mm 

 

 

zaměření hloubky uchycení k okennímu rámu v mm (pro zaháknutí otočnými držáky)

 

 

 

PROFIL 26 X 11
zaměření rozměrů rámu sítě v mm

 

 

 

zaměření hloubky uchycení k okennímu rámu v mm (pro zaháknutí Z - držáky)

 

 

 

PROFIL 24 x 24
zaměření rozměrů rámu sítě v mm

 

 

ukázka uchycení k okennímu rámu v mm (pro připevnění obrtlíky 1 mm)

 

 

PROFIL 17 x 7
Princip měření je shodný jako u předchozího typu

 

 

PROFIL 40 x 20
zaměření rozměrů rámu sítě v mm, kontrola rozměrů funkčních

 

 

 

 

Návod na zaměření horizontálních ISSO žaluzií

Zaměření výšky naléhávky zasklívacích lišt, pokud je tento rozměr menší než 14 mm je nutné přiobjednat 1 pár distančních podložek.

V případě menšího rozměru než 10 mm je nutno přiobjednat 2 páry distančních podložek. U většiny 70 mm okenních a dveřních systémů je výška naléhávky větší než 20 mm a proto není nutné distanční podložky doobjednávat.

Zaměření čistého výrobního rozměru žaluzie = čistá míra (výška, šířka v mm) mezi zasklívacími lištami s rozměrovým odečtem 4 mm, pro zajištění správné funkčnosti (chodu) lamel.


  

 
Načítání...Načítání
{"onload":"initScrollText();","variables":{"recycle_sum":900}}