Přihlášení Registrace
Nákup
po telefonu
723 000 015

Reklamační řád

V případě, že jste na našich výrobcích objevili vadu, která zakládá právo na oprávněnou reklamaci, postupujte prosím dle návodu níže.

Dodavatel poskytuje záruku, že zboží bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 24 měsíců od předání a převzetí zboží. Na plastová, dřevěná a hliníková okna a dveře (tj. skleněné výplně, rámy a kování) poskytujeme záruku v délce 5 let, přičemž je možné prodloužení této doby až na 10 let.

Záruka zaniká, jestliže zboží není užíváno souladu s podmínkami užívání a údržby zboží, se kterými byl zákazník seznámen prostřednictvím návodu k údržbě, nebo dojde-li k jakémukoliv zásahu do zboží bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené vandalismem, živelnou událostí, událostí způsobenou válkou nebo jinou vyšší mocí.

Postup reklamace

Na e-mail reklamace@okna-eshop.cz zašlete popis závady včetně čísla objednávky. Kromě důležitého čísla objednávky uveďte také název pozice, kde se závada vyskytuje a Vaše telefonní číslo či jiný kontakt. Pro zrychlení reklamačního procesu uvítáme, pokud připojíte co možná nejvýstižnější popis závady doplněný případně fotkami.

Po odeslání e-mailu Vás budeme obratem kontaktovat (běžně do 24 hod v pracovní dny) a dohodneme s Vámi další postup vyřizování reklamace. Oprávněné reklamace se snažíme řešit progresivně od prvního dne, kdy jsou přijaty. Nejpozději do 3 týdnů. Akutní vážné závady znemožňující užívání objektu (nefunkční vchodové dveře, kompletně rozbité sklo apod.) se snažíme řešit expresně v řádu hodin.

Pokud byla zakázka objednána s montáží, bude Vám reklamované zboží opraveno či vyměněno přímo v místě zabudování. Náklady na případné dodatečné práce (demontáž, montáž, doprava, servis) budou plně hrazeny firmou Win-i-door.

V případě objednání zboží bez montáže, musí zákazník po předchozí dohodě dodat zboží na náš reklamační sklad na adrese Bílenecké nám. 13, Praha 8, Dolní Chabry nebo se domluvit na odvozu zboží naší firmou či opravě u zákazníka. V tomto případě jsou náklady na dopravu a případné další práce (demontáž, montáž, servis) hrazeny zákazníkem.

V obou případech obdrží zákazník Reklamační list.

V případě nesprávně uvedených údajů o vadě a z toho vyplývající neoprávněné reklamaci, budou náklady spojené s vyřizováním neoprávněné reklamace požadovány po zákazníkovi.

 
Načítání...Načítání
{"onload":"initScrollText();","variables":{"recycle_sum":900}}