Přihlášení Registrace
Nákup
po telefonu
723 000 015

Montáž oken a dveří

Montáž oken, tedy zabudování zakoupených konstrukcí do objektu je často zákazníky podceňována. To je však hrubou chybou, je naopak nejdůležitější. Ano, dokonce důležitější než výběr profilu. Špatně provedené montážní práce Vám totiž mohou mnohem častěji a efektivněji znehodnotit výsledek. Co naplat, že si připlatíte za Uf=1,0, Ug=0,6, středové těsnění a hromadu komor, když Vám pak montážní firma vynechá kus vypěnění, špatně provede parapetní detail či „odflákne“ špalety. Mnoho užitku nebudete mít ani z drahého zvukoizolačního skla, pokud tomu nebude odpovídat způsob osazení okna do stavby. A nebezpečí se neskrývá jen ve výsledných tepelných či akustických vlastnostech. Riziko spočívá i v poškození povrchů oken, parapetů a skla, možném případném zatékání do interiéru kvůli špatnému osazení venkovních parapetů či rosení skel způsobené tepelným mostem u rámu okna. I zdánlivá maličkost, jako je vlídný a vstřícný přístup konkrétních pracovníků montážní firmy, nemusí být nezajímavá.

Záměrně uvádím termín montážní firma, protože drtivá většina dodavatelů oken k montáži používá právě externí dodavatele těchto prací. I když o tom nerady informují. V lepším případě profesionální skupiny živnostníků nebo firmy, v horším pak „meloucháře“. Pouze ty největší firmy v ČR mají vlastní zaměstnance na montáž oken a i ty s nimi nezabezpečují 100% všech dodávek. Toto je zapříčiněno zejména ekonomickými důvody a cash-flow velké firmy.

Jak koupit profesionální montáž?

Montáž je ten nejdůležitější element, který nejvyšším poměrem rozhoduje o kvalitě a tedy užitku zákazníka. Zároveň je ale kvalita montáže prvek, který může běžný zákazník ovlivnit nejméně a velmi obtížně. Nějak to přeci ale jít musí!

Klíčem k výběru by mohla být firma, od které zákazník kupuje okna. Ale i ta vždy spolupracuje s více montážními skupinami. Doporučení od známých či z internetu konkrétního dodavatele, tak ještě nemusí být 100% garancí kvalitní montáže, ale je dobrým vodítkem. Dalším dobrým vodítkem je cena montáže. Pokud je příliš nízká, bude nekvalitní. I zde totiž funguje zákon poptávky a nabídky. Pokud tedy montážní firma kývne dodavateli na nižší cenu, je k tomu důvod. A většinou ten, že firma nemůže práci nikde jinde za vyšší cenu sehnat. A proč ne? Odpověď nechám na Vás.

  riziko nekvality standard
Montáž pod 115 Kč/m' 120-160 Kč/m'
Demontáž   30-100 Kč/m'
Zednické začištění pod 230 Kč/m' 250-600 Kč/m'
Osazení parapetů pod 70 Kč/m' 80-110 Kč/m'
Osazení žaluzie   40-100 Kč/m'
Připojovací spára dle ČSN pod 90 Kč/m' 100-150 Kč/m'

Montážní firma se v kontraktu s dodavatelem oken zavazuje za danou jednotkovou cenu dodat kompletní dodávku montážních prací zákazníkovi, tedy montáž a materiál. Pokud tedy kývne na cenu uvedenou ve sloupečku „riziko nekvality“, musí ušetřit buď čas potřebný k výkonu, nebo na ceně materiálu. Ani jedno není pro zákazníka přínosem.

Kvalitní dodavatel by měl zákazníka informovat, kdo konkrétně bude montáž provádět. Na tuto firmu může pak zákazník zkusit dohledat nějaké reference či základní informace (např. jak dlouho montují). Rozhoduje i kvalita materiálu, který montážní firma používá.

Plýtvání časem je dotaz na dodavatele zda, je jejich montáž kvalitní. Stejně tak je zbytečná otázka na různé certifikáty, školení a pojištění. Mezi galerií certifikátů, stohy osvědčení, řadami proškolení na bezpečnost práce a ujištěním o super kvalitní montáži na straně jedné a její opravdovou kvalitou na straně druhé, totiž v dnešní době ve stavebnictví v ČR neexistuje žádná spojitost.

Jak tedy nekoupit zajíce v pytli? Jak zajistit, že vynaložené částky na kvalitní výrobky nebudou znehodnoceni zabudováním? Jednoduchá vše řešící odpověď neexistuje. Ale štěstí lze značně vyjít naproti. Zkusím tedy shrnout doporučení:

  • Porovnat ceny nabízených úkonů s průměrnými na trhu
  • Vyvarovat se nákupu oken od živnostníků
  • Vyvarovat se montáže od podezřelých „melouchářů“
  • Zkusit zjistit konkrétní montážní firmu a případné reference
  • Poptat se montážní firmy na používané postupy, značky materiálu a praxi
  • Velmi dobrým vodítkem je, pokud má dodavatelská firma program na kontrolu kvality montáže
  • Je zbytečné brát v úvahu certifikáty a jiné osvědčující dokumenty

Ing. Petr Živný, ČVUT 2005

Jak to děláme my?

Firma Win-i-door s.r.o., provozovatel internetového obchodu okna-eshop.cz, využívá pro montážní práce firmu ZDENĚK RUMLENA – WIND.

Zdeněk Rumlena – WIND žr
IČ: 46044671
Varndsorf, Polní 1667, 407 47
montaz@okna-eshop.cz
Datum zahájení podnikání: 4. 6. 1992
Používané materiály: Illbruck, Soudal

Server Okna-eshop.cz, využívá pro garanci kvality montážních prácí program ZÁKAZNÍK PŘEDEVŠÍM. Konkrétně program na průběžné hodnocení a zabezpečení kvalitní montáže. Po dokončení montážních prací obdrží každý zákazník dotazník spokojenosti, který může zaslat zpět na info@okna-eshop.cz. V tomto dotazníku lze mimo jiné i vyjádřit míru spokojenosti s montáží a konkrétním pracovníkem. Na základě těchto zpětných reakcí jsou jednotliví montážníci hodnoceni a je s nimi udržována spolupráce.

Všichni naši montážníci jsou proškoleni na výrobky firem NOVES (plastová a hliníková okna), VADEO (dřevěná okna) a ARGONA (příslušenství)

Druh montáže Popis
Základní Montáž oken do připraveného otvoru. Tuto možnost vyberte v případě novostavby či při výměně, pokud není nutné zednické začištění (dozdění), tedy když nejsou stará okna špaletová nebo paneláková
Do paneláku V případě, že montáž proběhne po demontáži původních oken v panelovém domě, je nutné otvory stavebně připravit. Vyzdít a nanést štuk. Pokud tedy měníte okna v paneláku, zvolte tuto možnost
Za špaletová okna V případě, že montáž proběhne po demontáži původních špaletových oken, je nutné otvory stavebně připravit. Vyzdít ostění a nadpraží včetně rohů a nanést štuk. Pokud bude montáž místo špaletových oken, zvolte tuto možnost
Položka Popis
Demontáž V případě požadavku demontáže původních oken. Pokud se jedná o demontáž oken se stavební hloubkou nad 90mm (špaletových nebo dvojitých oken) či pokud požadujete zednické začištění (zdivo, štuk) nezapomeňte zvolit montáž Do paneláku nebo Za špaletová okna.
Pouze PUR Základní a nejlevnější řešení připojovací spáry, tedy spáry mezi oknem a zdmi. Spára je pouze vypěněna PUR pěnou. Polyuretanová pěna po aplikaci kolem okna vyplní prostor svou expenzí a poté ztvrdne. Zajišťuje i omezenou hydroizolační funkci.
dle ČSN Nejkvalitnější provedení připojovací spáry dle ČSN 730540-2, zajišťující naprostý komfort v interieru splněním tepelně technických požadavků a také zajišťující dlouhodobou trvanlivost tohoto řešení. Spára je ze strany interiéru ošetřena po celém obvodě parotěsnou a vodotěsnou folií. Ze strany exteriéru je opatřena paropropustnou vodotěsnou folií. Mezi foliemi je spára vyplněna tepelnou izolací. Případné vodní páry z interiéru tak nemohou vniknout do spáry a tedy do konstrukce. Naopak, pokud se skrz zeď dostane voda či vodní pára do připojovací spáry, tato je odvedena paropropustnou folií do exteriéru a nehrozí tak degradace stavebních materiálů ani vznik plísní.

Montážní návod

Okna se přepravují zásadně a pouze ve svislé (mírně šikmé) poloze, při skladování proložíme jednotlivá okna za sebou stojící v místech dotyků podložkami z měkkého pružného materiálu (např. vlnitá lepenka, pěnový polystyren apod.). Pro skladování musí být vybrán prostor s nízkou prašností a vlhkostí.

Obrázek správného uložení oken
Bezpečné uložení oken

Demontáž starých oken

Před zahájením samotné montáže Vašeho nového okna je nezbytné provést zdemontování stávajícího okna a přípravu otvoru pro zabudování nového okna. Začneme vysazením všech křídel z pantů, aby nám při další demontáži rámů oken nepřekážela. Následně opatrně oddělíme vnější parapet od spodní části rámu okna tak, aby bylo možno parapetní plech připevnit posléze k zazdívací liště nového rámu. Poté provedeme přeříznutí rámu, a to cca 300 mm od rohu v dolní a boční části rámu. Tento postup nám umožní jednodušeji vyjmout malou část rohu bez větší námahy. Poté postupujeme s demontáží po obvodu rámu, kdy jednotlivé části rámu vylamujeme již vcelku od rohu k rohu. Kotvy (ponkajzny) nebo vruty, kterými je okno připevněno se buďto podaří vylomit zároveň s rámem nebo pokud zůstanou odřízneme je rozbrušovacím kotoučem. Nesmíme také zapomenout na vyčištění stavebního otvoru od všech zbytků stavební suti a smetení povrchových nečistot a prachu. Její provedení nám usnadní manipulaci nově osazovaného rámu ve stavebním otvoru. Při provádění demontáže je třeba mít na zřeteli, že demontáž stávajícího rámu je činnost poměrně náročná a vyžadující někdy i hrubou sílu. Přesto je nezbytné ji provádět velmi opatrně, aby nedošlo k poškození vnější omítky, popř. se škody na ní minimalizovali. Pochopitelně u styku okna s omítkovinou může dojít i při sebeopatrnější demontáži k poškození omítky.

Osazení nových oken

Usazování nového rámu okna provádíme vždy s vysazeným okenním křídlem. Postup vysazení okenního křídla je následující: kliku otočíme do polohy „otevřeno“ a vysuneme čep horního závěsu směrem dolů, křídlo se poté mírně vyklopí a při opatrném otvírání se z dolního kloubového závěsu vysune směrem nahoru.

Nejprve na vnitřní stranu rámu přilepíme parotěsnou zábranu (pokud je zákazníkem objednána – za příplatek) pomocí akrylového lineru lepidla a necháme fólii lehce směřovat směrem do místnosti. Na vnitřní část ostění o které budeme okno „opírat“ si na boční a horní ostění nainstalujeme komprimační pásku. Poté na parapetní část stavebního otvoru uložíme distanční podložky, které srovnáme do roviny. Na vyrovnané podložky osadíme rám a v horní části jej provizorně zafixujeme pomocí dřevěných klínků. Jakmile máme spodní část okna ve váze je potřeba zajistit jeho správné výškové osazení a napojení na vnější parapet. To provádíme buď přidáváním či odebíráním distančních podložek umístěných na parapetu (spodní hrana stavebního otvoru). Dále provedeme vyvážení ve svislici, aby rám nebyl nakloněn směrem do místnosti nebo naopak z místnosti ven. To by se mohlo nepříjemně projevit po osazení křídla, kdy nebudeme schopni mít otevřené křídlo v ustálené poloze a bude se, dle odchylky od svislice, neustále otevírat či přivírat.

Obrázek vyjmutí křídla:
Demontáž pantu

Obrázky rozesklení fixů:
Odstranění zasklívací lišty 1 Odstranění zasklívací lišty 2

Příklady vypodložení oken:
Umístění zasklívacích podložek S okno Umístění zasklívacích podložek OS okno Umístění zasklívacích podložek dvoukřídlé okno

Kotvení oken

Usazený a vyvážený rám, který jsme si pevně zafixovali klínky a podložkami můžeme nyní definitivně mechanicky ukotvit. Pro uchycení můžeme použít buď montážní vruty (turbošrouby – vhodné pro všechny druhy ostění), rámové plechové hmoždinky (vhodné pro montáž do hotového ostění nebo pomocí kotevních pásků (nevhodné pro osazení do hotových omítnutých špalet – viditelné). Důležitým faktorem jsou vzdálenosti kotvících bodů, které musíme bezpodmínečně dodržovat. První kotvící bod umísťujeme do vzdálenosti cca 150 mm od každého vnitřního rohu, tzn. jak na svislé tak i vodorovné části rámu. Zároveň nesmí vzdálenost dvou sousedních kotvících bodů přesáhnout 700 mm. Pokud by vzdálenost mezi kotvícími body byla větší, musíme doplnit toto místo dalším kotvícím bodem.

Obrázky kotvení pomocí turbošroubů, rámových hmoždinek a páskových kotev:
Kotvení okna pomocí páskových kotev Kotvení okna pomocí turbo šroubů Kotvení okna pomocí hmoždinek

Ošetření připojovací spáry

Máme- li okna ukotvena můžeme přistoupit k utěsnění prostoru po obvodě rámu. Pečlivě vymeteme spáry mezi rámem a ostěním a zkontrolujeme, jestli se ve zmíněném prostoru nevyskytují mechanické překážky, které by mohly bránit dilataci rámu. Následně do prostoru připojovací spáry aplikujeme PUR pěnu (v zimním období speciálně určenou do mrazivých podmínek). Poté pokud montujeme okna v souladu s normou ČSN 730540-2 nalepíme v parotěsné a paropropustné fólie (eventuálně aplikujeme tmelový uzávěr).

Obrázek osazení okna včetně hydroizolačních fólií a parapetů:
Řešení připojovací spáry u parapetu dle ČSN 730540-2

Seřízení oken

Křídlo, které jsme na počátku vysadili z rámu stejným způsobem nasadíme zpět. Tedy pro úplnost postup přesně opačný k vysazení okenního křídla: kliku otočíme do polohy „otevřeno“ a vysuneme čep horního závěsu směrem dolů, křídlo se poté mírně vyklopí a při opatrném otvírání se z dolního kloubového závěsu vysune směrem nahoru). Vyzkoušíme, zda křídlo nikde po obvodu nezachytává o rámové části kování. Pokud zjistíme, že je potřeba křídlo seřídit, máme na pantech většinou tři seřizovací možnosti. Na spodním pantu dokážeme křídlo vystředit směrem nahoru, resp. dolů a také doleva či doprava. Na horním pantu můžeme seřídit přítlak křídla k rámu, aby byla zaručena správná těsnost křídla k rámu bez profukování.

Obrázek seřízení v místě spodního kloubového závěsu:
Seřízení pantů oken

Montáž příslušenství

K oknu lze osadit další příslušenství dle Vašich požadavků, a to například vnitřní a vnější parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety apod. Pro montáž vnitřních a vnějších parapetů jsou stávající okna uzpůsobena a obsahují tzv. podkladní profil, ke kterému lze parapet esteticky přisadit, vnitřní parapety nalepíme pomocí montážního lepidla, vnější navís přišroubujeme v předvrtaných otvorech k podkladnímu profilu. Délka nového parapetu je dána vzdáleností mezi vnitřními, resp. vnějšími špaletami. Na spodní straně je spára mezi zdivem a parapetem zednicky zapravena. Vybrané návody na montáž příslušenství uvádíme níže.

Horizontální žaluzie

Žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží. Sejmeme horní krycí profil, zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, jestli její rozměr odpovídá šíři okna a zda oba plastové díly pro vlastní uchycení žaluzie řádně doléhají do horního profilu, v závislosti na hloubce a tvaru zasklívací lišty provedeme případné podložení žaluzie pomocí podložek, přiložíme do okenního křídla, poté ji přišroubujeme k okennímu rámu pomocí čtyř vrutů, u plastových oken postačí dvěma vruty a to do zasklívací lišty, aby nedošlo k poškození okenního rámu, žaluzie šíře 80 cm a více, je možno pojistit vrutem uprostřed žaluzie, u plastu opět jen do zasklívací lišty.

Poté seshora do spodní zasklívací lišty vyvrtáme vrtákem otvory pro kolíčky vodících silonů, do otvoru vsuneme silon s uzlíkem a zatlačíme kolíček, povytažením silonů v bočních deskách provedeme jejich vypnutí, přebytečné konce odstřihneme a zajistíme v boční desce do drážky, do horního základního profilu zacvakneme horní krycí lištu s bočními krytkami, provedeme připevnění držáku řetízku, u plastu opět jen do zasklívacího profilu a na závěr zkontrolujeme funkčnost žaluzie.

Sítě proti hmyzu

Okenní sítě proti hmyzu nasadíme na vnější stranu oken a pomocí otočných držáků uchytíme za vnější hranu okenního rámu. Panty otvíravých sítí kotvíme pomocí šroubů do dveřního rámu.

Připojovací spára

Ošetření připojovací spáry dle ČSN 730540-2 (Správnou montáž splňující požadavky této normy si můžete objednat v našem eshopu). Připojovací spára tvoří prostor mezi rámem výplně otvorů a stavební konstrukcí. Jsou na ni kladeny mnohé požadavky, zejména tepelně izolační vlastnosti, nulová průvzdušnost a zatékavost, nulová kondenzace vodní páry, umožnění vzájemné dilatace, akustické vlastnosti a přenos zatížení z výplně otvorů do stavební konstrukce (vlastnosti musí být zajištěny po dobu životnosti konstrukce). Tyto požadavky mají oporu v závazných normách, zejména je to tepelně technická norma ČSN 73 0540-2:2007.

Kondenzace vodní páry v tepelné izolaci připojovací spáry musí být nulová. Zvýšená vlhkost materiálu vede ke zhoršení tepelně izolačních vlastností, které se může v interiéru projevit snížením nejnižší povrchové teploty (kondenzace vodní páry či růst plísní ve styku výplně otvorů a stavební konstrukce). Tomu lze zabránit použitím parotěsného uzavření připojovací spáry v interiéru a paropropustného uzavření v exteriéru.

Druhý princip řešení se týká průvzdušností připojovací spáry, která musí být téměř nulová. Zajištěním tohoto požadavku se zaručí minimalizace neřízené výměny vzduchu v místnosti. Nedodržením tohoto požadavku se zvyšují tepelné ztráty objektu a vzniká vysoké riziko zatékání. Nulové průvzdušnosti lze dosáhnout uzavřením připojovací spáry (například pomocí tmelu, fólií apod.).

Připojovací spára musí také splnit požadavek nulové zatékavosti, které lze dosáhnout pomocí paropropustného a vodotěsného uzavření připojovací spáry v exteriéru.

 
Načítání...Načítání
{"onload":"initScrollText();","variables":{"recycle_sum":900}}